ชมรมเดินวิ่งมะพร้าวน้ำหอม ขอเชิญร่วมกิจกรรม

มะพร้าวน้ำหอม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3

วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท)

 • ชาย : 16-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป
 • หญิง: 16-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป

มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 450 บาท)

 • ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70-74 ปี, 75-79 ปี, 80 ปี ขึ้นไป
 • หญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป

5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท) ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-39 ปี, 40 ปีขึ้นไป
3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 350 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
VIP (ค่าสมัคร 999 บาท)

 • โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : นายสุขาติ จงประเสริฐ
  เลขที่บัญชี : 028-3-30021-8
  ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาบ้านแพ้ว หลักสาม
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม หากมีรายชื่อ แสดงว่าได้สมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • รับเสื้อ วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 -20.00 น.
 • สถานที่รับเสื้อ-บิบ ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์  กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท (โอนเงินค่าจัดส่งมาพร้อมกับค่าสมัคร)

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก

 • ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร
  ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
  ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
  ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
  ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • ฟันรัน 5 กิโลเมตร
  ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
  ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • VIP ได้รับถ้วย VIP 1 ใบ และ เสื้อ เหรียญที่ระลึก ทุกท่าน
 • ชมรมที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด 5 อันดับ ได้รับถ้วยรางวัล

Tel./LIne : 081-7938325 (คุณสุชาติ)
Tel./LIne : 065-6635578 (คุณไก่)